Föreningsregister


 • Bodums Hembygdsförening, kp Britt-Marie Sjödin, 063-850 25
 • Bodums PRO, kp Mats Danielsson, 070-646 77 14
 • Bodums Vävstuga, kp Birgitta Runsten, 070-221 85 67
 • Folkets hus förening u.p.a, kp Ann-Britt Jonsson, 073-025 04 74
 • Rossöns Båtklubb, kp Ole Lundgren, 070-688 40 38
 • Rossöns Bygdegårdsförening, kp Kenneth Sjödin, 0624-205 67
 • Rossöns FVOF, kp Mats 070-378 24 14 el. Pecka 070-666 76 80
 • Rossöns Golfklubb, Kansli 0624-20095
 • Rossöns IF, kp Torwald Claurensson, 070-338 39 91
 • Rossöns Snöskoterklubb, kp Klas Andersson 070-662 78 83
 • Rossöns Samhälls- & Föret.förening (RSFF), Kansli 072-195 59 23 
 • Rörströmsälvens FVOF, kp Steinar Mårtensson 070-592 30 45

*kp: kontaktperson/er