Föreningsregister


Bodums Hembygdsförening, kp Lennart Sundelin 

Rossöns Bygdegårdsförening, kp Kenneth Sjödin

Folkets hus förening u.p.a, kp Ann-Britt Jonsson 

Bodums Vävstuga, kp Birgitta Runsten

Rossöns IF, kp Torwald Claurensson 

Bodums PRO, kp Mats Danielsson 

Rossöns Samhälls- & Föret.förening (RSFF), Kansli 0624 20463

Rossöns FVOF, kp Mats 070-378 24 14 el. Pecka 070-666 76 80

Rossöns Golfklubb, Kansli 0624 20095 

**kp: kontaktperson/er