Om RSFF's

Vi är en ideell, religöst, politiskt oberoende förening som verkar för att bevara och utveckla livsmiljön och naturvärdena i och kring Rossön för nuvarande och framtida generationer. Ju fler medlemmar som föreningen har desto lättare är det för styrelsen att kunna agera i olika frågor som berör. En bred förankring leder till ett större mandat.


Styrelsen

Ordförande: Mats Danielsson

Vice ordförande: Sven Anderstig

Ledamot: Carl Johan Bäckström

Ledamot: Rikard Norlén

Ledamot: Helena Flodin

Ledamot: Pål Jansson

Suppleant: Sören Andersson

Suppleant: Anders Eriksson